Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o.
? Wyszukaj
Aktualność "Dobra wiadomość z Trybunału Konstytucyjnego"
Trybunał Konstytucyjny 8 października 2010 r., o godz. 9.30 rozpoznał w pełnym składzie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu – sygn. akt K 1/09.

W trakcie rozprawy zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Stanisław Trociuk zgłosił wniosek formalny o wycofanie zarzutów skargi w tej części, która dotyczyła obowiązkowej przynależności członków korporacji do samorządu zawodowego. W uzasadnieniu dr Stanisław Trociuk stwierdził, że nie znajduje żadnych przesłanek, by bronić argumentów wynikających z pierwotnej pierwszej części wniosku z dnia 2 stycznia 2009 r. Wszyscy pozostali uczestnicy postępowania: przedstawiciele Prokuratora Generalnego oraz Marszałka Sejmu przychylili się do zgłoszonego wniosku, a przedstawiciel Prokuratora Generalnego wniósł o umorzenie postępowania w tej części.

Po krótkiej naradzie Trybunał Konstytucyjny przychylił się do tego wniosku i umorzył postępowania w części dotyczącej obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego. W praktyce oznacza to, że status zawodu, w tym doradców podatkowych, jako zawodu zaufania publicznego nie był przedmiotem dyskusji przed Trybunałem Konstytucyjnym.

O godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyrok dotyczył drugiej części wniosku, odnoszącej się do sankcji dożywotniego pozbawienia sprawa wykonywania zawodu. W tej części wniosek nie dotyczył przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. W pozostały zakresie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie na postawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego


Źródło: KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2011-01-18 » Pozostałe aktualności
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Kontakt
Durzyński i Sroczyński - Doradcy Spółka z o.o. - Spółka doradztwa podatkowego
ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
tel. 61 6657 200
fax. 61 6657 209
© Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego :: Księgowość, Podatki, Ubezpieczenia :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia