Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o.
? Wyszukaj
Aktualność "Nowy obowiązek Doradców Podatkowych "
Na podstawie znowelizowanego przez ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826) artykułu 31 ust. 1, doradca podatkowy podejmujący inną działalność gospodarczą lub inne zatrudnienie wykraczające poza zakres czynności doradztwa podatkowego sensu stricto, obowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić pisemnie o tym fakcie Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Doradca podatkowy prowadzący już działalność gospodarczą, o której mowa w art. 31 ust. 2-4 ustawy o doradztwie podatkowym w brzmieniu sprzed wejścia w życie noweli z dnia 10 czerwca 2010 roku (a więc przed 7 sierpnia 2010 roku), np.: w zakresie prowadzenia rozliczeń innych zobowiązań publicznoprawnych, w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych czy w zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa, nie jest zobowiązany zawiadamiać o tym fakcie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w trybie przewidzianym w przepisie art. 31 ust. 2 najnowszej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.

Doradca podatkowy jest natomiast obowiązany pisemnie powiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach dotyczących zakresu prowadzonej innej działalności gospodarczej lub podejmowanego innego zatrudnienia w terminie 30 dni od zaistnienia tychże zmian, w myśl regulacji art. 31 ust. 2 znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym.

Źródło: KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2010-10-20 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Durzyński i Sroczyński - Doradcy Spółka z o.o. - Spółka doradztwa podatkowego
ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
tel. 61 6657 200
fax. 61 6657 209
© Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego :: Księgowość, Podatki, Ubezpieczenia :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia