Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o.
? Wyszukaj
Aktualność "Zmiany w PIT w zakresie ulgi na dzieci"
Zmiany w PIT w zakresie ulgi na dzieci opublikowane
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644). Celem nowelizacji jest wsparcie podatników o niskich dochodach oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.
Istotą nowelizacji jest podwyższenie o 20 proc. kwoty ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz przyznanie podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.
Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji:
- 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
- 166,67 zł na trzecie dziecko oraz
- 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.
Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Powyższa kwota, wykazana przez podatnika w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu Ordynacji podatkowej. W ustawie określono limit owego dodatkowego wsparcia wskazując, że kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Ustawa będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. co oznacza, że podatnicy uprawnieni do skorzystania z ulgi będą mogli wykazać podlegającą zwrotowi kwotę w zeznaniu podatkowym za 2014 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2014 r.

DATA PUBLIKACJI: 2014-12-26 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Durzyński i Sroczyński - Doradcy Spółka z o.o. - Spółka doradztwa podatkowego
ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
tel. 61 6657 200
fax. 61 6657 209
© Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego :: Księgowość, Podatki, Ubezpieczenia :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia