Aktualności
Abolicja należności z tytułu składek ZUS
»Abolicja należności z tytułu składek ZUS
Z dniem 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).
Zmiana wysokości składek
»Zmiana wysokości składek
Od miesiąca lutego 2012 r. ulega podwyższeniu składka na ubezpieczenie rentowe
Zgłoś nianię do ubezpieczeń
»Zgłoś nianię do ubezpieczeń
Z dniem 1 października 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami.
Strony << 1 >>