Postępowanie Podatkowe
Opinie, wyjaśnienia i porady podatkowe stanowią trzon działalności firmy. Korzystanie z naszej oferty w zakresie doradztwa podatkowego zwalnia naszych klientów z konieczności stałego śledzenia zmian przepisów, jednocześnie umożliwiając im stały dostęp do aktualnych informacji.

Usługi doradztwa podatkowego obejmują:
  • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych
  • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych
  • sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych
  • audyt podatkowy obejmujący: (analizę obciążeń podatkowych, kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości, propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości)
  • pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych.