Obsługa płacowo - kadrowa
Księgowość, jest nierozerwalnie związane z obsługą płacowo-kadrową firmy, dlatego oferujemy kompleksową obsługę firm także i w tym zakresie.

W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się m.in.:
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę
  • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
  • zakładanie akt osobowych
  • prowadzenie kart przychodów pracowników
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma