Inne usługi
Aby zapewnić kompleksowość jak i bezproblemową obsługę Klientów oferuje również usługi, których nie udało się przyporządkować do wcześniejszych grup.

W ramach innych usług mieści się m.in.:
  • weryfikacja ksiąg i wyprowadzanie zaległości
  • sporządzanie raportów i analiz finansowych
  • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego
  • zakładanie ksiąg rachunkowych
  • opracowywanie zasad rachunkowości
  • uruchamianie działalności gospodarczej
  • likwidacja działalności gospodarczej