Warto wiedzieć
foto
»Dobra wiadomość z Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny 8 października 2010 r., o godz. 9.30 rozpoznał w pełnym składzie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu - sygn. akt K 1/09.
foto
»Nowy obowiązek Doradców Podatkowych
Na podstawie znowelizowanego przez ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826) artykułu 31 ust. 1, doradca podatkowy podejmujący inną działalność gospodarczą lub inne zatrudnienie wykraczające poza zakres czynności doradztwa podatkowego sensu stricto, obowiązany jest w terminie 30 dni...
foto
»Abolicja dla płatników stała się faktem
Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).