Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o.
? Wyszukaj
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Poradnik podatnika   >   Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z późn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby, uchwalono Statut i podjęto szereg uchwał regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swą aktywność zawodową związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stał się faktem


Organami Izby są:   
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
Krajowa Komisja Rewizyjna
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Sąd Dyscyplinarny
Rzecznik Dyscyplinarny

Biuro Izby  
Biuro KIDP jest jednostką administracyjną Krajowej Izby Doradców Podatkowych, powołaną - zgodnie z § 42 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - w celu pomocy poszczególnym organom Izby w realizacji ich zadań wymienionych zarówno w ustawie korporacyjnej jak i w Statucie.

Siedziba 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
02-362 Warszawa

Tel             22/578-50-00      
Fax 22/578-50-0

www.krdp.pl
 e.mail biuro@kidp.pl

Oddziały regionalne:
Dolnośląski Oddział KIDP 
Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP 
Lubelski Oddział KIDP
Lubuski Oddział KIDP
Łódzki Oddział KIDP
Małopolski Oddział KIDP
Mazowiecki Oddział KIDP
Opolski Oddział KIDP
Podkarpacki Oddział KIDP
Podlaski Oddział KIDP
Pomorski Oddział KIDP
Śląski Oddział KIDP
Świętokrzyski Oddział KIDP
Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP 
Wielkopolski Oddział KIDP
Zachodniopomorski Oddział KIDP
Kontakt
Durzyński i Sroczyński - Doradcy Spółka z o.o. - Spółka doradztwa podatkowego
ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
tel. 61 6657 200
fax. 61 6657 209
© Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego :: Księgowość, Podatki, Ubezpieczenia :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia