Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o.
? Wyszukaj
Dlaczego doradca podatkowy?
Strona główna  >   Materiały i Porady  >   Poradnik podatnika   >   Dlaczego doradca podatkowy?
Fachowość - warunki wykonywania zawodu i obowiązek podnoszenia kwalifikacji:

W ostatnich latach na rynku pojawił się nowy zawód - doradca podatkowy.

Charakteryzuje go głównie legalność postępowania, albowiem jego funkcjonowanie jest określone w ustawie o doradztwie podatkowym. Takie uregulowanie spowodowało, iż został on zaliczony do tzw. zawodów zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną osoba ubiegająca się o tytuł doradcy podatkowego musi być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.


Krótka charakterystyka zawodu:
  • aby uzyskać wpis na listę doradców podatkowych należy posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
  • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
  • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
  • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
  • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji;
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
  • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
Kontakt
Durzyński i Sroczyński - Doradcy Spółka z o.o. - Spółka doradztwa podatkowego
ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
tel. 61 6657 200
fax. 61 6657 209
© Durzyński i Sroczyński - Doradcy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego :: Księgowość, Podatki, Ubezpieczenia :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia